_________________________________________________________


ARCX is door Peter Boer (1961) opgericht als zelfstandig adviesbureau dat zich uitsluitend richt op bouwhistorie, monumentenzorg en de relatie van deze vakgebieden met de ruimtelijke ordening. 

Bij veranderingen in een historische omgeving worden over het algemeen hoge eisen gesteld aan een zorgvuldige omgang met de aanwezige cultuurhistorische waarden. ARCX is gespecialiseerd in onderzoek dat voorafgaand of tijdens de planvoorbereiding duidelijk moet maken waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en waar de bestaande situatie zoveel mogelijk gerespecteerd dient te worden. Standaard is een flexibele en pragmatische aanpak en een advies dat concreet en helder is. Niet alleen de inhoud, ook de presentatie van de onderzoeksresultaten krijgt daarbij de aandacht die het verdient. Alle adviezen worden ruim voorzien van illustratiemateriaal als kleurenfoto's, schetsen plattegronden etc. zodat zij ook voor minder ingewijden leesbaar en begrijpelijk zijn.